Μαρινόπουλος Α.Ε.: Συμφωνία χρηματοδότησης από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

carrefour

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την επιστροφή του ομίλου στην ανάπτυξη, η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανακοινώνει ότι συμφώνησε τη χρηματοδότηση της από τις τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες. Συνέχεια